PHÁT ĐẠT HƯNG THỊNH

1,200,000

Nếu bạn muốn phát triển, hãy tìm kiếm một cơ hội thật tốt. Nếu bạn muốn có một công ty lớn, bạn hãy nghĩ đến những vấn đề mà bạn phải đối mặt trước khi nghĩ đến thành công. Thành công là 1 điều rất khó nếu bạn không biết kiên trì và nhẫn nại. Nên nhớ phải làm từng bước, từng bước 1 không nên vội vàng và hấp tấp vì thành công không bao giờ đến ngay được. Sự Phát Đạt sẽ tìm đến với ai luôn nỗ lực trong từng công việc đang làm.

Mã: CM0025 Danh mục: